Csurgó Város Helytörténeti Gyűjteményének küldetésnyilatkozata

„A múzeum profitra nem törekvő, a társadalom és fejlődése szolgálatában álló, a köz számára nyitott állandó intézmény, amely az emberek és környezetük anyagi és szellemi bizonyítékait gyűjti, megőrzi, kutatja, közvetíti és kiállítja tudományos, közművelődési és szórakoztató céllal.”[1]

Csurgón és térségében az 1960-as években kezdődött a néprajzi, helytörténeti értéket képviselő tárgyak gyűjtése a Papp Imre által vezetett Honismereti Szakkör jóvoltából. 1975-től intézményesült keretek között folytatódott a munka a kaposvári megyei múzeum irányításával, majd 1995-től Csurgó városának tulajdonába került a gyűjtemény. Az eltelt 50 év során több mint 12 ezer tárgy, archív és forrásértékű fotó, valamint egyéb írásos dokumentum, könyv és periodika gyűlt össze és került az intézmény gyűjteményi anyagába. Ezek a kulturális javak mind a város, mind a térségben lévő települések számára pótolhatatlan kulturális, helytörténeti értéket képviselnek.

Intézményünk feladata a gyűjteményben örökségül kapott kulturális javak állagmegóvása, a megfelelő raktározási rend kialakítása és fenntartása, a gyűjteményi anyag feldolgozása, bemutathatóvá tétele. Emellett a Gyűjtemény küldetése az újkortörténeti, néprajzi, helytörténeti vonatkozású tárgyi anyag és egyéb forrásértékű dokumentumok további gyűjtése, megőrzése, feldolgozása, publikálása. Az állandó kiállítások folyamatos megújításával, valamint időszaki kiállítások rendezésével célunk a helytörténeti emlékek bemutatása. Az intézmény a kulturális emlékezet helyszíne, ahol oktatási, közművelődési, múzeumpedagógiai rendezvényekkel kapcsolódik össze a tudományos kutatómunka és az életen át tartó tanulás.

Csurgó Város Helytörténeti Gyűjteménye nyitott kulturális tér. Ennek jegyében célunk a város kulturális életében való aktív részvétel, a Csurgói Kistérség kulturális, közművelődési életének szervezésében való tevékeny szerepvállalás.

 

Csurgó, 2016. március 7.

 

 

[1] ICOM Múzeumok Etikai Kódexe 7.o.

Csurgó Város Helytörténeti Gyűjtemény © 2019 | IMCOM BT | Minden jog fenntartva!